Ofte stilte spørsmål om utbetaling av ladeinntekterSpørsmål: Når sendes kreditnotaene?
 Svar: Kreditnotaene sendes normalt etterskuddsvis i slutten av påfølgende måned. 

Spørsmål: Krediteres det hver måned?
Svar: De aller fleste PlugPay-anleggene har utbetaling hver 2. mnd. De største kundene månedlig og ved lave inntekter hver 6. mnd.

Spørsmål: Jeg har mottatt kreditnota, men kan ikke se å ha mottatt pengene. Når kommer utbetalingen? 
Svar: 
Utbetalingen går automatisk på kreditnotaens forfallsdato, som normalt er 10 dager etter utstedelsesdatoen. 

Spørsmål: Hvordan kan jeg endre konto for utbetaling? 


Svar: Du endrer kontonummer for utbetaling av inntekter via eierportalen din. 
1) Velg det anlegget du ønsker å endre info på.
2) Bla ned til de prismodellene du har valgt som er relevante.
3) Velg ''rediger informasjon''. Fyll så inn kontonummeret du ønsker å endre til og lagre.


Tips: Du kan også sende inn en epost med emne ''Endring av konto info'' til post@plugpay.no med følgende info: 
Det gamle kontonummeret og det nye kontonummer du ønsker å endre dette til.