Ofte stilte spørsmål om utbetaling av ladeinntekterSpørsmål: Når sendes kreditnotaene?
 Svar: Kreditnotaene sendes normalt etterskuddsvis i slutten av påfølgende måned. 

Spørsmål: Krediteres det hver måned?

Svar: De aller fleste PlugPay-anleggene har utbetaling hver 2. mnd. De største kundene månedlig og ved lave inntekter hver 6. mnd.


Spørsmål: Jeg har mottatt kreditnota, men kan ikke se å ha mottatt pengene. Når kommer utbetalingen? 
Svar: 
Utbetalingen går automatisk på kreditnotaens forfallsdato, som normalt er 10 dager etter utstedelsesdatoen.