Fakturaspesifikasjon


Typisk faktura for brukere som lader i et ladeanlegg administrert av PlugPay.Definisjoner:

Fakturaperiode: Angir hvilket tidsrom fakturalinjen gjelder.

Kundens fakturamerking: Valgfri merking, benyttes ofte ved samlefaktura for flere brukere. 

Typisk merking er ofte brukers navn, kjøretøyets reg.nr. eller et ordrenummer / regnskapskonto-nummer.

Ladestasjonens navn: Normalt døpt av elektriker ved installasjon av ladestasjonen. 


Produkt: 

  • Spot - Brukerens individuelle strømpris, basert på Nordpool times-spotpris i de timene brukeren har ladet. 
  • Nettleie - Brukerens andel av nettleien.
  • Strømstøtte - Statlig kompensasjon for høye strømpriser. 
  • Driftstilskudd - Anleggseiers påslag. Utbetales til anleggseier og settes normalt av til fremtidig drift og vedlikehold. 
  • Sperreavgift - Avgift for å stå fulladet ved ladestasjonen. 
  • SMS-varsel - Aktiveres / deaktiveres fra brukerportalen. 
  • Ladebrikke - Kjøp av PlugPay ladebrikke (engangskostnad) 
  • Energi - Fast ladepris.


Prisstrategi produktsammenlikning.

Hvilke produkter kan hver prisstrategi ha?PrisstrategiSpotNettleieStrømstøtteDriftstilskuddSperreavgiftSMS-varselLadebrikkeEnergi
Borettslagsmodellen
Bedriftsmodellen
HotellmodellenPlugPay drifter ladeanleggene på vegne av ladeanleggseieren. Anleggseier er som regel et borettslag eller en bedrift. Det er anleggseier som bestemmer prisstrategi og pris for sluttbruker. Les gjerne artikkelen "hva er PlugPay? Forklarende brosjyre" for mer informasjon. Ofte stilte spørsmål om faktura


#Fakturaspesifikasjon     #eFaktura     #Fakturagrunnlag


Spørsmål: Jeg har mottatt epost med melding om eFaktura fra PlugPay AS, hvor finner jeg fakturaspesifikasjonen? 


Svar: For å se faktura-spesifikasjonen, logg inn i din nettbank, gå til [eFaktura] og velg [Vis Spesifikasjon]#Fakturatidspunkt     #Hyppighet 


Spørsmål: Når sendes fakturaene?


Svar: Forbruket faktureres normalt etterskuddsvis i slutten av påfølgende måned. Det kan forekomme forsinkelser grunnet sent innkommende strømfaktura fra strømleverandør ect. Har du ikke mottatt faktura innen 45 dager etter månedsskifte, kan det være greit å kontakte support.
    

#Faktureringsmetoder     #Fakturautsendelse 


Spørsmål: Hvordan sendes faktura?


Svar: 
Privatpersoner, i prioritert rekkefølge: eFaktura, epost og post. 

Første faktura: Dersom kunden har aktivert "ja takk til alle" under eFaktura i sin nettbank, vil fakturaen sendes som eFaktura. Har man ikke aktivert dette valget, så vil første faktura sendes som PDF til brukerens epost. 
Det er mulig å opprette eFaktura ved betaling av faktura mottatt på epost. 


Bedrifter og boligselskaper, i prioritert rekkefølge: EHF, epost og post.