Fakturaspørsmål

Endret Sat, 06 Apr 2024 ved 03:48 PM

0. Fakturaspesifikasjon


Typisk faktura for brukere som lader i et ladeanlegg administrert av PlugPay.Definisjoner:

Fakturaperiode: Angir hvilket tidsrom fakturalinjen gjelder.

Kundens fakturamerking: Valgfri merking, benyttes ofte ved samlefaktura for flere brukere. 

Typisk merking er ofte brukers navn, kjøretøyets reg.nr. eller et ordrenummer / regnskapskonto-nummer.

Ladestasjonens navn: Normalt døpt av elektriker ved installasjon av ladestasjonen. 


Produkt: 

  • Spotpris - Brukerens individuelle strømpris, basert på Nordpool times-spotpris i de timene brukeren har ladet. 
  • Nettleie - Brukerens andel av nettleien.
  • Strømstøtte - Statlig kompensasjon for høye strømpriser. 
  • Driftstilskudd - Anleggseiers påslag. Utbetales til anleggseier og settes normalt av til fremtidig drift og vedlikehold. 
  • Sperreavgift - Avgift for å stå fulladet ved ladestasjonen. 
  • SMS-varsel - Aktiveres / deaktiveres fra brukerportalen. 
  • Ladebrikke - Kjøp av PlugPay ladebrikke (engangskostnad) 
  • Energi - Fast ladepris.
  • Felleskostnad - Brukerens andel av kostnader som ikke er dekket inn gjennom spotpris og nettleie. Typisk anleggets "stand-by" energi samt tap i anlegget mellom netteier sin strømmåler og ladestasjonens strømmåler.
  • Månedsabonnement - PlugPay sitt honorar for PlugPay-tjenesten


Prisstrategi produktsammenlikning.

Hvilke produkter kan hver prisstrategi ha?PrisstrategiSpotNettleieStrømstøtteDriftstilskuddSperreavgiftSMS-varselLadebrikkeEnergi
Borettslagsmodellen
Bedriftsmodellen
HotellmodellenPlugPay drifter ladeanleggene på vegne av ladeanleggseieren. Anleggseier er som regel et borettslag eller en bedrift. Det er anleggseier som bestemmer prisstrategi og pris for sluttbruker. Les gjerne artikkelen "Hva er PlugPay? Forklarende brosjyre" for mer informasjon. 0.1 Ofte stilte spørsmål om strømstøtte

#Strømstøtte     #KompensasjonStaten     #StrømstøtteMedPlugPay? 


Spørsmål: Mister borettslaget retten til strømstøtte når PlugPay blir fakturamottaker av strømfakturaen? 


Svar: Nei, hvorvidt det gis strømstøtte eller ikke er relatert til strømmålerens forbrukskode og ikke hvem som er fakturamottaker. #Strømstøtte     #KompensasjonStaten 


Spørsmål: Vi har ikke fått strømstøtte, selv om vi er et boligselskap, hvorfor ikke?


Svar: Dessverre, så er datakvaliteten på målernes forbrukskode dårlig. Ta kontakt med netteier og sørg for å få oppdatert forbrukskoden og få etterbetalt strømstøtte dersom dere har rett på det. 

#Strømstøtte     #KompensasjonStaten

Spørsmål: Hvordan beregner PlugPay-systemet strømstøtte? 


Svar: PlugPay-systemet tar hele støttebeløpet fra netteier og deler på totalt antall kWh for å finne enhetsprisen for strømstøtte. Hver enkelt bruker får sin tilhørende andel strømstøtte. 

#Strømstøtte     #KompensasjonStaten

Spørsmål: Jeg får mer strømstøtte på min private strømregning enn hva jeg får på fakturaen fra PlugPay, hva skyldes dette? 


Svar: Du får imidlertid utbetalt støtte for forbruk opp til 5 000 kWh per måned. Forbruker over 5 000 kWh per måned vil ikke bli kompensert i henhold til dagens ordning. 


Tips: Les mer om strømstøtte på NVE sine sider: NVE - Strømstøtte 

1. Ofte stilte spørsmål fra brukere


#Felleskostnader     #AndelNettleieFastledd    #NettleieFastledd


Spørsmål: Hva inngår i fakturalinjen merket med "Felleskostnad"? 


Svar:  Brukerens andel av felleskostnader, gjelder nettleiens fastledd og effekttariff. Deles på brukerne etter hvor mye hver enkelt har ladet.#Felleskostnader     #AndelNettleieFastledd    #NettleieFastledd


Spørsmål: Er det forskjell i beregningen av felleskostnader i anlegg der strømmåler tar for seg annet forbruk enn bare elbillading?


Svar:  Ja, i installasjoner der ladeanlegget deler strømmåler med annet forbruk, som gårdslys ol. dekkes felleskostnadene av anleggseier og viderefaktureres ikke ladebrukerne. #Fakturaspesifikasjon     #eFaktura     #Fakturagrunnlag


Spørsmål: Jeg har mottatt epost med melding om eFaktura fra PlugPay AS, hvor finner jeg fakturaspesifikasjonen? 


Svar: For å se faktura-spesifikasjonen, logg inn i din nettbank, gå til [eFaktura] og velg [Vis Spesifikasjon]

#Fakturatidspunkt     #Hyppighet 


Spørsmål: Når sendes fakturaene?


Svar: Forbruket faktureres normalt etterskuddsvis i slutten av påfølgende måned. Det kan forekomme forsinkelser grunnet sent innkommende strømfaktura fra strømleverandør ect. Har du ikke mottatt faktura innen 45 dager etter månedsskifte, kan det være greit å kontakte support.    

#Faktureringsmetoder     #Fakturautsendelse 


Spørsmål: Hvordan sendes faktura?


Svar: 
Privatpersoner, i prioritert rekkefølge: eFaktura, epost og post.

Første faktura: Dersom kunden har aktivert "ja takk til alle" under eFaktura i sin nettbank, vil fakturaen sendes som eFaktura. Har man ikke aktivert dette valget, så vil første faktura sendes som PDF til brukerens epost.
Det er mulig å opprette eFaktura ved betaling av faktura mottatt på epost. 


Bedrifter og boligselskaper, i prioritert rekkefølge: EHF, epost og post.

                       


#Avtalegiro     #Autotrekk 


Spørsmål: Kan jeg få avtalegiro i stedet for eFaktura?


Svar: 
PlugPay støtter ikke avtalegiro i dag, men har det på utviklingslisten og håper å kunne tilby det om ikke lenge. 

                       


#Annet forbruk         #Gjennomfakturering


Spørsmål: Jeg har fått avregningen mot boligselskapet på min private faktura, hvorfor?


Svar: 
Det har blitt ladet fra anleggseiers bruker. Dersom det ønskes å skille ladeforbruk og avregning til anleggseier. Må anleggseier opprette egen bruker med en egen epostadresse for sitt forbruk. Påse at fakturaadresse og fakturamottaker blir rett, kan endres i brukerportalen. 


#Sperreavgift     


Spørsmål: På fakturaen står det stk, på sperreavgiften. Hvilken enhet måles sperreavgift i?


Svar: Sperreavgift måles pr. minutt. 


#Sperreavgift     


Spørsmål: Hvordan opplyses det om sperreavgift?


Svar: Ved å skanne QR-koden på ladestasjonen eller ved å gå til PlugPay.no og taste inn ladekode, får man informasjon om pris for lading. 


#Abonnement 

Du kan finne svar på ofte stilte spørsmål om abonnement i artikkelen om abonnement ved å klikke her


2. Ofte stilte spørsmål fra anleggseier


#Billag     #Regnskap 


Spørsmål: Hvilken dokumentasjon får jeg sammen med utbetaling av ladeinntektene? 


Svar: 
Det utstedes månedlige kreditnotaer for utbetaling av ladeinntekter til anleggseier.
#Utbetaling


Spørsmål: Jeg har mottatt kreditnota, men kan ikke se å ha mottatt pengene. Når kommer utbetalingen? 


Svar: 
Utbetalingen går automatisk på kreditnotaens forfallsdato, som normalt er 10 dager etter utstedelsesdatoen.#Ladeforbruk         #Gjennomfakturering


Spørsmål: Anleggseierens private forbruk har kommet med på kreditnotaen/fakturaen til anleggseier, hvorfor?


Svar: 
Det har blitt ladet fra anleggsveiers bruker. Dersom det ønskes å skille ladeforbruk og avregning til anleggseier. Må anleggseier opprette egen bruker med en egen epostadresse for sitt forbruk. Påse at fakturaadresse og fakturamottaker blir rett, endres i brukerportalen. 


3. Ofte stilte spørsmål om gjennomfakturering av annet forbruk til anleggseier


#Gjennomfakturering     #AnnetStrømforbruk     #AnnetStrømforbrukNettleie


Spørsmål: Hvorfor har vi som anleggseier har mottatt en faktura for "annet forbruk"? 


Svar: 
Anlegget er programmert med at det finnes andre laster enn elbilladere på netteiers strømmåler. PlugPay-systemet trekker ladeforbruket ut av det totale energiforbruket og gjennomfakturerer annet forbruk uten påslag
#Administrasjonskostnad     


Spørsmål: Hvorfor får vi administrasjonskostnad på gjennomfaktureringen?


Svar: 
PlugPay har ingen fakturagebyrer til brukerne eller ved utbetaling av ladeinntekter.

Når det gjelder borettslagsmodellen der strømmåler er delt, med andre laster enn elbillading, legges det til en administrasjonskostnad, normalt kr. 49,00. Årsaken er at dette forbruket gjennomfaktureres PlugPay uten påslag. Administrasjonsgebyret er beregnet til å dekke inn drift av denne tjenesten, og gir ingen inntjening til PlugPay. 

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen