Hvordan sette opp Charge Amps ladeanlegg med PlugPay?


1. Følgende instruksjoner viser deg hvordan du setter opp Charge Amps ladeanlegg      ved hjelp av PlugPay installasjonsportalen. https://www.plugpay.no/charge-amps2. Skriv inn ditt telefonnummer og bekreft at du er en elektriker.3. Skriv inn koden du mottar via SMS. Det kan ta opptil 2 minutter før du mottar               SMS-en.4. Skriv inn navnet på ladeanlegget og trykk på "Opprett".5. Skriv inn adressen til ladeanlegget og trykk på "Videre".6. Inviter anleggseieren og trykk på "Inviter".7. Velg mellom "Dropp-inn lading" eller "Ingen dropp-inn". Anleggseieren kan endre disse valgene senere. Trykk på "Videre".


8. Kopier OCPP-adressen. Gå til Charge Amps Installer APP (Dawn) eller Aura setup-     siden på 192.168.250.1.9. I menyen velger du "OCPP" og legger inn PlugPays OCPP-adresse: ws://www.plugpay.no:9002. Trykk på "Oppdater".
10. Gå tilbake til installasjonsportalen og velg nettsystem, vern og tilkoblede faser. Trykk på "Videre". Du kan legge til flere kurs senere ved å logge inn på det aktuelle anlegget.11. Hvis anleggsstrukturen er korrekt, trykk på "Legg til lader".12. Legg inn serienummeret og PIN-koden som følger med ladestasjonen. Trykk på"Søk".13. Skriv inn PlugPay-koden fra merkesettet, fest merkelappene på ladestasjonen og velg kursen ladestasjonen er koblet til. Trykk på "Lagre".
14. Gjennomgå informasjonen for å sikre at alt er korrekt. Trykk på "Fullført" for å gjøre anlegget klart til bruk. Hvis du ønsker å legge til flere ladestasjoner, trykk på "Legg til lader".

 
Gratulerer med å ha fullført installasjonen av Charge Amps ladeanlegget med PlugPay!