Se våre driftsmeldinger her

Ved feilsøking så anbefaler vi alle å sjekke om det er noen kjente driftsproblemer ved å klikke på denne lenken


Feilsøking / Ofte stilte spørsmål

#Virker ikke    #Starter ikke    #Feil

Kjøretøyet lader ikke, hva er feil?Forklaring: Det kan være flere grunner til at bilen ikke lader.

Tips til feilsøking for faste brukere: 
1. Logg inn i brukerportalen, (Les gjerne artikkelen om brukerportalen via denne lenken)
2. Laderen vil vises med en av følgende ikoner:3. Forklaring av status

Ikke tilkoblet = Kjøretøyet er ikke tilkoblet ladestasjonen. 

Klar til lading = Venter på autorisering med RFID-brikke eller start fra portalen ved å klikke på "start"

Lading starter = Laderen kommuniserer med kjøretøyet og gjør klar ladingen. 

Lader = Kjøretøyet lades. 

Levert = Kjøretøyet lader og vi viser hvor mang kWh som er tilført batteriet. 

Fulladet = Se eget punkt om denne statusen lengre ned i artikkelen. 

Venter = Her kan det være flere grunner. Se eget punkt lengre ned i artikkelen.


Opplever du fremdeles problemer og ikke klarer å starte ladingen, gå inn i ladestasjonens meny ved å klikke på tannhjulet som vises "bak" din lader. Velg "restarte" lader. Vent i 5 min, koble kjøretøyet fra og til laderen og forsøk å starte ladingen på ny.

Status "Fulladet":

Brukerportalen viser at kjøretøyet er fulladet. Dette stemmer ikke.


Forklaring:

Denne statusen trigges av at kjøretøyet stanser ladingen. Teksten "Fulladet" vil være missvisende i de tilfeller kjøretøyet har stanset ladingen av andre årsaker enn at landegrensen er nådd. 


Tips til feilsøking:

1. Sjekk at landegrensen i kjøretøyets meny er høyere enn batterinivået. 

2. Kontroller at det ikke er aktivert noen form for tidsplan, utsatt ladestart eller     

                                      smartladefunksjoner.

 


Status ''Venter'':


Forklaring: 

Denne statusen trigges av at kjøretøyet står koblet til uten å starte ladingen, den venter på å starte. 


Tips til feilsøking: 

1. Se om bilen er stilt inn på smartladning eller om du har valg smartladning i brukerportalen, da vil den selv velge når den skal lade ut i fra lavest mulig strømpris. 

2. Stasjoner slutter å spørre bilen om den skal starte ladning om bilen har stått koblet til for lenge uten å sette i gang en lade økt. Noen biler må man plugge ut og plugge inn igjen da det ikke hjelper restarte stasjonen. Det kan også være at det er bilen som ikke liker å stå i pause i så lang tid eller en kombinasjon av disse to. Den enkleste løsningen er å koble bilen til og fra laderen så skal den kunne startes igjen som normalt.

#Stanse lading        #Stoppe        #Koble fra

Hvordan stanse ladingen?Når kjøretøyet lades er kabelen fastlåst til kjøretøyet og ladestasjonen. Dette er en sikring mot tyveri av ladekabel, samt at kablene er tilstrekkelig festet og kontaktflatene gode slik at fare for varmgang og brann er redusert. 

Når ladingen skal avsluttes, så gjøres dette fra kjøretøyet. Det er ingen standard måte å gjøre dette på, da metodene varierer fra kjøretøy til kjøretøy. Lær ditt kjøretøy å kjenne og les gjerne i kjøretøyets instruksjonsbok.  


#Ladekabelen sitter fast i ladestasjonen        #Fastlåst      

Jeg får ikke koblet ladekabelen fra ladestasjonen, hva gjør jeg?