Se våre driftsmeldinger her

Ved feilsøking så anbefaler vi alle å sjekke om det er noen kjente driftsproblemer ved å klikke på denne lenken


Feilsøking / Ofte stilte spørsmål

Bilen lader ikke, hva er feil?


Forklaring: Det kan være flere grunner til at bilen ikke lader.


Tips til feilsøking for faste brukere: 

1. Logg inn i brukerportalen, (Les gjerne artikkelen om brukerportalen via denne lenken)

2. Laderen vil vises med en av følgende ikoner:

3. Forklaring av stutus

Ikke tilkoblet = Kjøretøyet er ikke tilkoblet ladestasjonen. 

Klar til lading = Venter på autorisering med RFID-brikke eller start fra portalen ved å klikke på "start"

Lading starter = Laderen kommuniserer med kjøretøyet og gjør klar ladingen. 

Lader = Kjøretøyet lades. 

Levert = Kjøretøyet lader og vi viser hvor mang kWh som er tilført batteriet. 

Fulladet = Se eget punkt om denne statusen lengre ned i artikkelen. 


Opplever du fremdeles problemer og ikke klarer å starte ladingen, gå inn i ladestasjonens meny ved å klikke på tannhjulet som vises "bak" din lader. Velg "restarte" lader. Vent i 5 min og forsøk å starte ladingen på ny. 

Status "Fulladet":

Brukerportalen viser at kjøretøyet er fulladet. Dette stemmer ikke.


Forklaring:

Denne statusen trigges av at kjøretøyet stanser ladingen. Teksten "Fulladet" vil være missvisende i de tilfeller kjøretøyet har stanset ladingen av andre årsaker enn at landegrensen er nådd. 


Tips til feilsøking:

1. Sjekk at landegrensen i kjøretøyets meny er høyere enn batterinivået. 

2. Kontroller at det ikke er aktivert noen form for tidsplan, utsatt ladestart eller     

                                      smartladefunksjoner.

 
Hvordan stanse ladingen?

Når kjøretøyet lades er kabelen fastlåst til kjøretøyet og ladestasjonen. Dette er en sikring mot tyveri av ladekabel, samt at kablene er tilstrekkelig festet og kontaktflatene gode slik at fare for varmgang og brann er redusert. 


Når ladingen skal avsluttes, så gjøres dette fra kjøretøyet. Det er ingen standard måte å gjøre dette på, da metodene varierer fra kjøretøy til kjøretøy. 

De mest vanlige måtene er; 

i. Låse opp kjøretøyt

ii. Holde lås opp knappen inne noen sekunder

iii. Knapp ved kjøretøyets ladeluke

iiii. I kjøretøyets meny.